من اومدم....................... دلم گرفته............................................. عجب روزگار سختی................عجب دوران سختی..................... شونه هام خسته شده.........دلم گرفته........... پسررررررررررررررررم دوست دارممممم ادامه مطلب
/ 0 نظر / 12 بازدید

سلاممممممممممممممممممممممممم

سلامممممممی بعد از مدتهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا غیبت من برگشتم به وب لاگم ...این بارررررررررررر مادرانه....این بارررررررررر با آرمینم....این بارررررر با پسرررررر شش ماه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید
شهریور 94
2 پست
خرداد 94
1 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
4 پست
بهمن 92
3 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
8 پست
مهر 92
6 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
5 پست
تیر 92
5 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
26 پست
بهمن 91
26 پست
دی 91
10 پست
آذر 91
8 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
7 پست
اسفند 90
12 پست
بهمن 90
3 پست
دی 90
8 پست
آذر 90
13 پست
آبان 90
18 پست
مهر 90
28 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
10 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
21 پست
بهمن 89
22 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
55 پست