بر بال آرامش 3

 

چنانچه در زندگی با مشکلات و موانعی روبرو نبودیم ،هر گز اقتدار را نمی آموختیم؛
چنانچه باچالش هایی روبرو نبودیم،هرگز انعطاف پذیری را نمی آموختیم ؛
چنانچه هیچ چیز در زندگی به تعویق نمی افتاد و هیچ گاه با تاخیر مواجه نمی شدیم ،هرگز صبر و بردباری را نمی آموختیم ؛
چنانچه با سختی رو برو نمی شدیم، هرگز استقامت ،ثبات قدم و پشتکار را نمی آموختیم ؛
چنانچه با نا امیدی و عجز و در ماندگی روبرو نمی شدیم، هرگز ایمان را نمی آموختیم؛
... چنانچه درد نمی کشیدیم هرگز ،عشق و محبت و شور را نمی آموختیم ؛
تمامی مشکلات موانع و مصائب زندگی در واقع درس هایی آموزنده اند که به لباس مبدل در آمده اند ،بنابراین آنها را گرامی بداریم و از آنها بیاموزیم.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید