یاد دوستی ها بخیر

امروز دلم واسه پریزاد تنگ شده بود بی انصاف از وقتی ازدواج کردم دیگه نه جواب اس ام اس میده نه تلفن اس ام اس آخرش هم این بود که پری دیگه نمی تونم البته از همه برید نمی دونم چرا؟!! پریزاد این طور نبود انقدر خواهر و مادرش زیر پاش نشستن که طفلی از ما برید میدونین چیه؟ آرزو میکنم ازدواج کنه اونوقت ببینه وقتی قسمت شد ازدواج کنه اون لحظه واقعا آدم نمی دونه چطور شد این حرفامو اون باور نکرد و خیال کرد ازدواجمو ازش پنهان کردم و فقط خبر ازدواجمو بهش دادم این در صورتی بود که واقعا خودم خم نفهمیدم همه چی یه دفعه شد و علی شد آقای شوهر  لبخند

به حر حال برای پریزادم آرزوی موفقیت دارم و مطمئنم اونم خوشبخت میشه وزمانی که قسمت و بخت زندگیش یه دفعه پیداش شد منو درک کنه....خیال باطل

/ 0 نظر / 8 بازدید