سرکار بودم نمی دونم چرا یهو بد جور دلم گرفت..نمی دونم چرا وقتی دلم ممیگیره اولین چیزی که به یادش میوفتم اینجاست شاید  هیچ کس به اندازه این وبلاگ صبور نیست حرفامو بشنوه...

راستی چرا یه دفعه این طور دلم گرفت؟!! خودم هم نمی دونم...شاید به خاطر اینکه علی امروز صبح زنگ نزد میگه سرم شلوغ بود رفته بودم واسه خونه نون بگیرم یعنی نون خونشون از من واجب تره؟ یا شاید واسه اینکه مرخصیم تایید نشده؟؟ شاید اینا به ظاهر کوچک باشند اما دلم گرفت......................... گرفت گرفت...............................

ناراحت

/ 0 نظر / 2 بازدید