دومین روز ...

سلام.. جاتون خالی دیروز تا رسیدم خونه خیلیییییییییی خوابم میومد   تصمیم گرفتم یک ساعتی بخوابم اما اتاق اونقدر در هم بر هم بود که تصمیم گرفتم شروع به کار کنم و اتاقمون رو تمیز کنم از ساعت 4 تا 7:30 به صورت یک سرررررره داشتم اتاق تمیز می کردم واقعا جای تعجب داره فکر کنم سلول ها بدنم هم شوکه شده چرا یه دفعه این همه فعالییتم زیاد شده ! خخلاصه عصر که کارم تموم شد یه دوش گرفتم لباس هایی که علی پارسال برام خریده  بود را پوشیدم   می خواستم موقع اومدن علی خونه باشم که مادر شوهری اصرار کرد برم بالا  واسه چایی منم که.. وقتی کوجالیم اومد در پایین رو زده بود و وقتی دیده بود بالام مستقیم رفت پایین فهمیدم که بهم میگه برم خونمون گفت چرا بالایی؟ تعجب کرده بود گفتم دوست داشتم موقعه اومدنت خونمون بودم و در برات باز می کردم اما ...فهمید که اصرار مادرش بوده گفت اره فهمیدم... شب هم رفتیم لوستر و خریدیم و تا ساعت 12 دو تایی کار می کردیم من که دیگه شارژم تموم شده بود  خلاصه اونم دومین روز ..زندگی مشترک ..."به امید روزهای همییییییییییشه خوب " خدا جون ممنون  

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید