خواب

امروز علی برای آزمون استخدامی شهرداری شرکت کرد دیروز از قم برگشت اما من هنوز ندیدمش امروز هم که تا عصر تو امتحانه.

داره صدای اذان ظهر میاد

دیشب خواب عجیبی دیدم نذر کردم خوابم تعبیر شه و علی قبول شه گوسفند قربونی کنیم خدا رو چی دیدین....

باز امروز دلم گرفته...کاش میدونستم چرا؟ اینکه نمی دونم چه دردمه و دلم گرفته بیشتر اذیتم میکنه اه مثلا یه روزجمعه خونم 

امیدورام خوابم تعبیر شه خیلی وقت بود دیگه از این خواب ها نمی دیدم دیگه میخوام نمازم رو سر وقت بخونم

خدا جون هوامون رو داشته باش


/ 0 نظر / 5 بازدید