استرس

احساس و استرس عجیب همه جای وجودم را گرفته ...یه حس غریبی دارم... همه اطرافیان شاد از شنیدن خبر اما من مبهوت... علی وچشمای شادش ...ذوق خواهر و برادرم....چشمای مهربان پدر شوهرم...همه خوشحالن من مبهوت....حس مسولیت سنگین منو می ترسونه..خیال باطل توکلم به خداست همه می گن هر که لب دهد دندان هم دهد ای خدا به خاطر نعمت بزرگی  که دادی ممنون........توکلم به توست........خجالت

/ 0 نظر / 10 بازدید