دلم گرفته...

ای خدا ...دلم بد جور گرفته ..می گن وقتی دله ادما میگره به خدا نزدیک میشن....اگه خدا الان ازم می پرسید چرا غم داری چی می گفتم؟؟؟؟؟شاید می گفتم از دست بنده هات...از دست کاراشون...از حرفاشون...از خودشون...از همه جا و همه کس...بعد سرم وتکیه می دادم به شونش و زار وووووووووووووووووووو زاررررررررررررررررررررررر گریه می کردم...می گفتم خدا جون خودت بفهمون به خودشون...که دارن اشتباه نی کنن.... دلم گرفته ..........................بد جوررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر........

/ 0 نظر / 2 بازدید