خدایا من در کلبه فقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش


کبریایی خود نداری ،


من چون توئی دارم و تو چون خود نداری!

/ 0 نظر / 2 بازدید