مردم آنچه را که گفته ای فراموش خواهند کرد.

آنان آنچه را که انجام داده ای به فراموشی خواهند سپرد.

اما هرگز از یاد نخواهند برد که باعث شده اید چه احساسی نسبت به خود داشته باشند

/ 0 نظر / 7 بازدید