امروز زیاد حوصله نداشتم نمی دونم چرا دلم گرفته...خودمم نمی دونم چرا؟

داره بارون میاد تو اتاقم هستم علی تبریز نیست رفته ارومیه ..طفلی خیلی داره

تلاش میکنه اما زندگی سخت شده...

کاش میشد یه بار دیگه بریم سفر..دلم گرفته نگران

/ 0 نظر / 2 بازدید