کار خدا........

امروز صبح زیاد سر حال نیودم..... دلم گرفته بود و خسته بودم..... بد جور داغون بودم صبح که اومدم شرکت داشتم ایمیل ها مو چک میکردم یه میل جالب ودیدم لینک ها شو اینجا میذارم تا قدرت خدا رو تو خلقت ببینین....

پیش خودم میگم ببین خدا چیا آفریده چه چیزایی تو این دنیا برای کشف و دیدن هست اون وقت ما با چه چیزهایی درگیریم تو دنیا ....واقعا که زندگیی مسخره ای داریم.........

 

http://www.airpano.ru/files/Sankt-Moritz-Switzerland/start_e.html

http://www.airpano.ru/files/Angel/start_e.html

http://www.airpano.ru/files/UAE-Dubai-Islands-Virtual-Tour/start_e.html

/ 0 نظر / 3 بازدید