عزیزم ....

فردا وارد هفتمین هفته حاملگی می شم نمی دونم چرا ولی حس می کنم دختری :)

خوشحالم چون قراره یه مونس داشته باشم...حس می کنم یه دوست یه مونس با ها مه ...باهات ته دلم حرف می زنم ...دوست دارم و خیلی دلم می خواهد بهترین چیز ها روبخورم تا تو هم با هوش و هم خوشگل بشی...

سر نمازم دعا می کنم باهوش دانا عاقل باشی...و خدا برامون خونه می خوام تا زودتررررررربریم سر خونه زندگیمون....

الان صدای اذان میاد برای سلامتیت دعا می کنم.راستی ندر کردم بعد از زایمان که تو ه. صحیح و سالم به دنیا اومدی " نمک " نذری بدم ... 

خدایای من حس می کنم با تولد این بچه یه تحول قشنگیتو زندگیم به وجود میاد و حس می کنم یه چیز خیلی ارزشمندی تو در وجودم گذاشتی... نمی تونم توصیف کنم ......

/ 0 نظر / 7 بازدید