روزها

یه مدته با علی داریم سریال اوشین رو که ازه شروع شده نگاه میکنیم  انصافا سریال خیلی با مزه ای هست اون زمون که اون سریال و می داد من 5-6 سال بیشتر نداشتم..علی هم دستش خوبه و چند روز پیش دکتر گچ دستشو باز کرد اما هنوز سه هفتهای براش استراحت پزشکی نوشته این مدت که خونه بوده و ناهار ور با هم خونه بودیم بهش خیلی عادت کردم   خوب اما تمیدوارم زود خوب شه و زودتر بره سر کار و بارش... اکثر وقتا با هم تلوزیون نگاه می کنیم و علی منو خیلی می خندونه...از همین جا بهش می خوام بگم کوجالی جونم دوست دارم..اگه الان خدا از من بخواد یه آرزو کنم از خدا می خوام این شوفررر منو شرمنده اهل و عیالش نکنه..به روزیش برکت بده به زندگیمون رونق بده...خدایـِــــــــــــــــــــــــــــــا به امید تو 

/ 0 نظر / 6 بازدید