..

چقدر زندگی عجیبه... راسته که میگن میشه برای بچت تخت درست کرد اما بخت نه....

دیروز وقتی چشم به دختر دایی هام می افتد جیگرم سوخت... واقعا گناه اونا چی بود؟

خدا جون هر جور که خودت میدونی....ناراحت

/ 0 نظر / 3 بازدید