سلام

سلام

امروز خیلی سرحالم...آخه فردا تعطیله خجالت به من میگن سرپرست تنبل زبان چه کنیم دیگه......

آهان یادم نبود بگم فردا برام قربونی میارن بله پس چی؟

مژه


/ 0 نظر / 2 بازدید