همه ی عمر دیر میفهمیم ...

تو لحظه ها و دقیقه های آخر ....

وقتی عمر همه چیز داره تموم میشه

مثل وقت هایی که ...

زندگی تو لحظه های از دست دادن شیرین میشه

یه لحظه آفتاب تو هوای سرد غنیمت میشه

خدا تو موقع سختیها تنها پناهت میشه

یه قطره نور توی دریای تاریکی واست همه ی دنیا میشه

یه عزیز وقتی که از دست رفت برات همه کس میشه

پاییز وقتی که تموم شد به نظرت قشنگ و قشنگ تر میشه

نگاه کن پاییز به نفس نفس افتاده

هیچ کس مطمئن نیست که فردا رو می بینه یا نه ...

امروز تمام چیزها و آدمهای دور و برت رو خوب ببین ...

زندگی خیلی طولانی نیست

/ 0 نظر / 2 بازدید