گذر روزهای زندگی..

پاییزم از راه رسید...یاد دوران دانشگاه به خیر...یاد دوستانی که هر کدام راهی زندگیه خودشون شدن...یادشون به خیر...روزهای زندگی من در حال گذشتن است اما این بار تنها نیستم و یه یار و همراه هم دارم ..علی اینروزها سرش بد جور به کاراش مشغوله..اما من شکایت نمی کنم از خدا هر روز براش ارزوی موفقیت می کنم اون روز که خونشون بودم بد جور خسته بود..طفلی شوهریه من..خدا انشا..اجر زحمتاشو بده....ای خدا کمک کن زودتر بریم سر خونه و زندگیمون.....

با گذر زمان دغدغه های زندگی ادم هم عوض میشه همین دغدغه ها بعضا ادمو خسته می کنه دلم بعضی وقتا می خواد فقط برای زمان کوتاهی برم زمان دوران دانشجویی چقدر بزرگ شدیم..... اره ...الان شیرین یه دختر داره.. من ازدواج کردم..پریزاد واسه خودش یه دفتر کاری داره....

هیچ نمی دونم دارم چی میگم...افسوس

/ 0 نظر / 3 بازدید