از بچگی آرزو داشتم یه اتاق واسه خودم داشته باشم.فکر میکردم اگه اتاق داشته باشم و توش نماز بخونم هر چه از خدا میخوام واسم میده..بچگی...

اما دیشب به خودم گفتم دیگه خواب بسه.به( دادشم )سپردم بیدارم کنه ساعت ٢ شب.میخواستن کسی نفهمه بیدار میشم تا یواشکی با خدا می حرفم..١١ خوابیدم تا ٢ بیدار شم و...اما هر بار خوابم گرفت گرمی اشکام بیدارم کرد..تو ذهنم بین خواب وبیدار حرفامو مرور کردم گفتم این حرف و میگم به خدا...اشکا نذاشت بخوابم ١:٣٠ بیدار شدم رفتم وضو اراده عجیبی داشتم وقتی چادر سفید نمازم و سر کردم اشکام..گفتم دارم میام با هات حرف بزنم چشامو بستم شروع کردم نماز  اشکام همه چیز و از یاد برد..چرا نموتنستم حرف بزنم..چرا نتونستم گله کنم..چرا نتونستم...قفط من بودم و اشک وخدا....

کاش دلش به حالم می سوخت..کاش میگفت هوا تو دارم...

دلم نمی خواست بخوابم..فقط میخواستم تا صبح صداش کنم....

انقدر دلم میخواد دعا قبول کنه دعامو.....


/ 1 نظر / 4 بازدید
قاصدک

سلام خوش به حالتون که خدا بهتون اجازه داده تا نصف شب پاشید و باهاش دردودل کنید... خدا هیچ وقت نمیذاره وقتی بنده ای میاد به درگاهش، اینجوری نا آروم باشه... چون خدارو یش خودتون حس کردید ، واسه همین هستش که حرف هاتون نیومده به زبونتون.. التماس دعا.. بای