دیروز بعد دو ماه داداشی رو دیدم...بزرگ شده ای مدت که من نبودم مردی شده واسه خودش..برام یه چیزی جالب بود آرامش عجیبی تو چهره داداشی بود که تا حالا ندیده بودم

برای داداشی آرزوی موفقیت دارمممممممممممممم

/ 0 نظر / 6 بازدید