روزهای سخت من...

همه چی داشت خوب پیش میرفت..داشتیم واسه رفتن به خونه نمون اماده می شدیم..کارای علی هم داشت رو به راه میشد...روحیش خیلی خوب بود تو این کار....یهو همه چی به هم خورد..انگشتای دستش شکست الان یک ماهه خونه  نشین شده..خودش که دیگه از شدت فکر وخیال داغون میشه...منم ....اما از یه چیز تعجب میکنم اکه شاید یه روزی میگفتن قراره این مشکلات تو رو پیدا کنه می خندیدم و میگفتم مگه مرض دارم خودمو تو در ده سر بندازم....الان حقایقی تو زندگیم هست..که با تمام سختی هاش بازم برام قابل تحمله...نمی دونم خدا چه عالاقه ای نسبت به علی در من گذاشته که منه بی طاقت این همههههههه تحملش برام راحت شده..نمی دونم چراااا اما همیشه این حس و ته دلم داشتم که یه روزی این مشکلات تموم میشه وما با هم به این مشکلات میخندیم....شایدم دلخوشم...اما می خوام باور کنم که زندگیم درست می شه......خیلی دلم گرفته.............................................................. افسوسافسوس

/ 0 نظر / 7 بازدید