«به آرامی شروع به مردن میکنی

اگر سفر نکنی

اگر چیزی نخوانی

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی

اگر از خودت قدر دانی نکنی

به آرامی آغاز به مردن میکنی

زمانیکه خودباوری را در خودت بکشی

وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند

به آرامی آغاز به مردن میکنی

اگر برده عادات خود شوی

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی…

اگر روزمرگی را تغییر ندهی

اگر رنگهای متفاوت بر تن نکنی

یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی

تو به آرامی آغاز به مردن میکنی

اگر از شور و حرارت

از احساسات سرکش

و چیزهایی که چشمانت را به درخشش وا میدارنند

و ضربان قلبت را تندتر میکنند

دوری کنی

تو به آرامی آغاز به مردن میکنی

اگر هنگامیکه با شغلت یا عشقت شاد نیستی، آن را عوض نکنی

اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی

اگر ورای رویاها نروی

اگر به خودت اجازه ندهی

که حداقل یکبار در تمام زندگیت

ورای مصلحت اندیشی بروی

امروز زندگی را آغاز کن

امروز مخاطره کن!

امروز کاری بکن

مگذار که به آرامی بمیری

شادی را فراموش نکن»

/ 3 نظر / 2 بازدید
باران

دلم گرفته آسمون نمیتونم گریه کنم شکنجه میشم از خودم نمیتونم شکوه کنم انگاری کوه غصه ها رو سینه من اومده آخ داره باورم میشه خنده به ما نیومده دلم گرفته آسمون از خودتم خسته ترم تو روزگار بی کسی یه عمر که دربدرم حتی صدای نفسم میگه که توی قفسم من واسه آتیش زدن یه کوله بار شب بسم دلم گرفته آسمون یکم منو حوصله کن نگو که از این روزگار یه خورده کمتر گله کن منو به بازی میگیره عقربه های ساعتم برگه ی تقویم میکنه لحظه به لحظه لعنتم آهای زمین برای من یه لحظه تو نفس نزن نچرخ تا آروم بگیره یه آدم شکسته تن  [گل][گل]بهمون سربزن

باران

ای جمعه غم انگیز تاشب دوام نمی آورم درتاریکی سایه تنهایی مرا می آزارد باچشمانی بسته از کنارم میروی تو آرمیده ای ومن تا صبح منتظر سایه های مبهمی رامیبینم از توخواهش میکنم.. به فرشته ها بگویی مرا در اتاقم تنها بگزارند ای جمعه غم انگیز چه بسیار پنجشنبه ها تنها در سایه ها و من امشب خواهم رفت چشمانم چون شمع پرفروغی می درخشد دوستان برایم گریه نکنید که مزارم نورباران است به خانه باز میگردم جانم به لبم رسیده است در سر زمین سایه ها تنها بخواب میروم

باران

ای جمعه غم انگیز تاشب دوام نمی آورم درتاریکی سایه تنهایی مرا می آزارد باچشمانی بسته از کنارم میروی تو آرمیده ای ومن تا صبح منتظر سایه های مبهمی رامیبینم از توخواهش میکنم.. به فرشته ها بگویی مرا در اتاقم تنها بگزارند ای جمعه غم انگیز چه بسیار پنجشنبه ها تنها در سایه ها و من امشب خواهم رفت چشمانم چون شمع پرفروغی می درخشد دوستان برایم گریه نکنید که مزارم نورباران است به خانه باز میگردم جانم به لبم رسیده است در سر زمین سایه ها تنها بخواب میروم