خدایا از تو خجالت میکشم.....

تو خجالت می کشم چرا که همه اش :

 

1. تنها که می شوم٬ ازتو همدم می خواهم.

2. مریض که می شوم٬ ازتو شفا می خواهم.

3. گم که می شوم٬ ازتو راه می خواهم.

4. فقیر که می شوم٬ ازتو پول می خواهم.

5. آواره که می شوم٬ ازتو سکون می خواهم.

6. گناه که می کنم٬ ازتو بخشش می خواهم.

7. گمراه که می شوم٬ ازتو هدایت می خواهم.

8. گرسنه که می شوم٬ ازتو غذا می خواهم.

9. ناامید که می شوم٬ ازتو کمک می خواهم.

10.اسیر که می شوم٬ ازتو نجات می خواهم.

 

نمی دانم همه این ها را به چه قیمتی ازتومی خواهم !

                                                               نمی دانم !

/ 2 نظر / 6 بازدید
کتایون

پریا جون چون از خدای دنیای من زیاد نوشتی می خوام لینکت کنم. به جمع دوستای من خوش آمدی...[گل]