کلاس...

یه مدته شروع کردم به دوره های شبکه..هم هیجان دارم هم استرس از  این می ترسم که کم بیارم...انصافا علی خیلی حمایتم می کنه ..این اولین کلاسی که بعد ه ازداجم میرم راستش برام هنوزم بعضی وقتا عجیب میاد وقتی بهم میگن متهلی؟؟؟

بعضی وقتا به خودم میگم دختر تو با اینکه  بزرگ شدی و الان مسول یه بخشی و شوهر داری... اما هنوز احساس بچگی میکنم..وقتی خودمو با هم سن وسالام مقایسه می کنم میبینم اعتماد به نفس مخصوص سنمو ندارم... از دست خودم کلافم ...یول

/ 0 نظر / 3 بازدید