سخته که یک سال یه نفر بشه همه امیدت اما...

سخته که یک سال نبینیش ومنتظرش بمونی...

سخته که یک سال منتظر بمونی و دل خوش کنی که میاد خنده های فراموش شده رو به یادت میاره....

سخته که روزای دلتنگیت چشات وببندی وصداشو توذهنت مرور کنی....

سخته سخته...

اما سخت تر از اون اینه که یه شب تو دل تاریکی شب...وقتی همه به امید فردا خوایبدن تو بفهمی همه چیز دروغ نه سرابه...سراااااااب.....به خدت بگی پس فردای من چی؟؟؟...

تو دل شب حقیقت پشت حقیقت مثل یه سیلی به صورتت بخوره...و بهت بگن "به جز تو سه نفر دیگه هم هست......."

بشنی و زار زار گریه کنی... اون شب سجاده خیسم هیچ وقت یادم نمی ره....

سخته بفهمی  سنگینی شونه هات به خاطر دروغ هایی یه که بارت کرده بوده..بود

سخت که بفهمی بچه....

اما سخت تر اونه که همون شب آروم و بی صدا خیلی آروم کوله بارتو جمع کنی و دور شی و فراموشش کنی...سخته که آروم جور و پلاستو  از زندگیش جمع کنی و حتی نتونی بهش بگی " نامرد این رسمش نبود"....

و سخت تر از اون اینکه  حتی براش سوال نشه که چرا رفت......

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
قاصدک

آره .. خیلی سخته... می فهمم