روز 89/11/19

دیروز  خطبه عقد را آقا خوند.....


اون لحظه خدا رو قسم  دادم به حرمت لحظه ای که " خانم فاطمه " به محرمیت " امام علی"

در اومد منو عاقبت به خیر کنه...... فرشته


برای دادشم-دوستام دعا کردم

/ 0 نظر / 3 بازدید