:)

کوجالی یه چند روز اینجا نیست و رفته کرمانشاه و همدان..همش به این فکر میکنم اگه بریم خونمون و علی نباشه من تنهایی تو خونه چی کار می کنم؟ نگران ان شاء تا اخر سال میریم سر خونه و زندگیمون اصلا هیچ تصوری از خونمون ندارم با اینکه خوب تعمییر خونه تموم شده و ظاهرش حوشگله اما خوب نمی دونمبا چیدمانی که انجام میشه چه جور در میاد می خوام بعدا وقتی رفتیم خونمون یه عکی از خونم زارم تو وبلاگم اون خونه می شه خونه روزهای زندگی من" ..دلم برای کوجالی تنگ شده زیاد سرحال نیستم زبان

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید