گذر عمر..

بدجور خوابم میاد الان داره صدای اذان میاد دلم هموای نماز خوندن کرد ..هوای چادر نماز کردم اما خوب من بنده خوبی نیستم واسه خدا..از یه طرفم هم می دونین چب به سرم زد یه خواب دم ظهر دبششششششششششش   ...شب دیر خوابیدم بس که  با علی در موردقرض و قوله ها مون صحبت کردیم شب دیگه خوابم از سرم پرید   بعضی وقتا فکر می کنم کاش میشد یه جور درستی علی رو راهنمایی کنم که تو کارش موفق بشه... اون همش از من میپرسه به نظرت چه کاری انجام بدیم که درآمدش خوب باشه و من همین طور مات و مبهوت نگاه می کنم از خودم خجالت می کشم که هی چی سر در نمی یارم مثلا زن شاغلی هستم و خیر سرم تو جامعه ام ام ..  نمی دونم چی کار کنم !  

/ 0 نظر / 2 بازدید