روزهای من ...

دیشب افطار مادر بزرگم مهمون بودیم بعد اون به پیشنهاد علی رفتیم پارک .. خیلی خوشحالم کرد با پیشنهادش چقدر زود زمان تموم میشه وقتی با اونم مژه شب که همه خدافظی میکنن خونش چقدر او ن لحظه منم دلم میخواد من و علی هم میرفتیم سر خونه زندگیمون ما هم خدافظی میکردیم میرفتیم خونمون البته ان..شائ اونم میشه ..امشب شب احیا هست میخوام واسه زودتر سر و سامون گرفتنمون دعا کنم.دیشب علی در مورد این کارش که جدیدا شروع کرده صحبت میکرد این خیلی خوبه همه چی رو به من میگه سعی میکنم وقتی صحبت میکنه شنونده خوبی باشم یه چیزی نگم جنبه نصیحت داشته باشه یا تو ذوقش بخوره..فقط تحه دلم دعا میکنم کارش بگیره...خدا جون کمکمون کن دیگههههه فرشته

/ 0 نظر / 4 بازدید