اولین مسافرت ...

سرانجام اولین مسافرت من و کوجالی بعد از رفتن به خونمون انجام شد و من و علی تصمیم گرفتیم پنج شنبه عصر بریم سرعین تا از شرکت در اومدم بدو بدو رفتم وسایل و جمع کزدم وآماده شدم..وقتی علی اومد و به بالایی ها اعلام کرد که داریم می ریم قیافه مادر شوهری دیدنی بود از حرصش به من نگاه هم نکرد حتی وقتی داشتیم میرفتیم بدرقه هم نکرد ما رو.... بترکی از حسودی..............................

خالاصه ساعت 6 در اومدیم راه خیلی خلوت بود یکم بعد که تاریک شد اسمون دیدنی بود یک عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ستاره تو اسمون بود شب هم که رسیدیم سرعین شلوغ بود یک هتل خلیل خوشکل پیدا کردیم و بعد از گذاشتن وسایل رفتیم گشت و گذار فرداش هم رفتیم مشکین و بساط کباب و فراهم کردیم....هر چند موقع برگشتن حسابی خسته بودم اما خوب ..خوش گذشت .

/ 0 نظر / 5 بازدید