:|

الان شرکتم..بد جوذ خوابم میاد...کاش الان خونه بودم می خوابیدم..گشنه هم هستم...بد جور هم آش کشک زده به سرررررررررررررررررررررم.....

/ 0 نظر / 10 بازدید