حکمت خدا

خیلی وقت بود که فرصت نکرده بودم بیام اینجا ...دیروز با علی رفتیم چند تا بنگاهیه تا آپارتما قیمت کنیم  تازه اون وقت فهمیدم که دارم جدی جدی برای خودم مستقل میشم و پیش روم یه مسولیت بزرگی هست اما قیمت خونه ها خیلی گرون بود خودشم  خونه های ٧٠ متری...

 

خدا خودش کمک کنه به جوان ها...........

 

/ 0 نظر / 5 بازدید