دلم برای خدا تنگ شده.....

   دلم میخواد خدا دستشو بکشه به سرم....

   حس میکنم دور و برم خیلی شلوغه میخوام یکم با خدا تنها باشم....

/ 0 نظر / 2 بازدید