خیلی دلم میخواد برف بباره...

وقتی برف میاد سقف  همه مردم شهر برف داره بطور یکسان...

از فقیر ترین مردم شهر تا ثروتمند ترین....

این موضوع نشان دهنده  عدل خداست.....

این که خدا بطور یکسان به فکر همه ما بنده هاست.... مگه نه؟؟؟

/ 0 نظر / 4 بازدید