خدایا عذر می خواهم از اینکه در مقابل تو می ایستم و

از خود سخن می گویم ،

وخود را چیزی به حساب می آورم که تو را شکر کند

ودر مقابل تو بایستد

و خود را طرف مقابل تو به حساب آورد!!!!!!


((دکتر چمران))

/ 0 نظر / 2 بازدید