من اومدم.......................

دلم گرفته.............................................

عجب روزگار سختی................عجب دوران سختی..................... شونه هام خسته شده.........دلم گرفته...........

پسررررررررررررررررم دوست دارممممم

/ 0 نظر / 13 بازدید