:)

ارزوها قشنگ ترین قاصدکهای رویا در اسمان خیال اند.همه انها حامی پیامی از طرف خداوند هستند.هرگز انها را نابود نکن فقط کافی است انها را به دست اسمان بسپاری.مژه

/ 0 نظر / 2 بازدید