به نام دوست.
جسمم زمینیست اما روحم آسمانی و خدائیست.
متولد الانم.نامم را هر چه میخواهی بگو.
من میگویم مجنون.اما نه فرهاد.
بنده ام. اما نه با بند. بی بند.
زندگی به از بند چه با لبخند چه بی لبخند.
دستانم اما و صل به دستان دوست.
روحم از دوست که خدایم هست دوست.

آن کیست که تا بشنود آوای دل من.
جز غم که برد راه بدنیای دل من.
ای دوست مرا دیگر از این خلق جدا کن.
در کوی تو اینست تمنای دل من.
تا گشت در این دوره خریدار ه محبت.
غم روی غم آمد به تماشای دل من
.

/ 1 نظر / 2 بازدید