مدتی بود که نمی نوشتم...اروز دلم گرفته دیروز با علی در مورد زندگیمون حرف زدیم متوجه شدم دوست داره بریم طبقه پایین خونشون زندگی کنیم ..گفت اول زندگی باید بنیمون رو قوی کنیم تا فردا بچمون نگه چرا وقتی میتونستین دو سه سال سختی رو تحمل کنین اما بعد میتونستیم زندگی خوبی داشته باشیم  رو تحمل نکردین..بهم گفت به حمایت معنویت برایپیشرفت نیاز دارم نمی دونم چرا اما وقتی اون داشت حرف میزد مدام اشک میریختم شاید هم میدونم چرا...آره چون دیگه طاقت مشکلات رو ندارم....ای خدا کرمت رو شکر تو که همیشه کارت درسته چرا وقتی میدی کامل نمیدی؟؟؟

گفت وقتی گریه میکنی عذاب  میکشم فکر میکنم دوسم نداری پس بگو گریه برای چی؟

نگفتم اما گریه کردم چون طاقت مشکلات ندارم.....................

/ 0 نظر / 2 بازدید