خوب نیستم

بحث امتحان تو شرکت جدیه خیلی استرس دارم کار من از همه سخت تره چون سرپرست واحدم ناراحت میترسم یه کاری کنن ابروم بره بعد 3 سال جون کندن اینجا حالا پابه پای کارمندا باید بشینم امتحان بدم. خیلی بده ها.... قهر

/ 0 نظر / 2 بازدید