خسته شدم.....خدایا؟ چراااااااااااااااا ؟؟چقدررررررررررررررررررررررررر التماس.. من صبرم زیاده  خوشت میاد نه؟؟؟؟؟؟؟ پس اون وقت جواب بنده هایی که با بی صبری صبر منو زیر سوال میبرن رو خودت بده گریهعصبانی

/ 0 نظر / 10 بازدید