دلم هوای زیارت کرده..

زیارت امام رضا....خیلی براش حرف دارم بگم...از دل تنگی هام..از نامردی بعضی ها که هیچ چی از مردانگی نمی دونن..اما نه اگه برم زیارت از هیچی گله نمی کنم فقط یه دل سیر گریه میکنم خالی شم....

انصافا دلم میخواست همین الان..همین لحظه حرم امام رضا بودم.افسوس

 


/ 0 نظر / 2 بازدید