92/8/19 بزگشت کوجالی

سلوم  امروز صبح بعد از پنج روز اقای کوجالی از مسافرت برگشت هرچند هنوز ندیدمش ان..شا.. عصر می بینمش دلم واسه کوجالی و خونمون تنگ شده  می خوام برم امروز اش دوغ درست کنم که کوجالی دوست داره وااای هوا هم که پاییزی هست ...معمولا این هوا رو دوست ندارم دلم میگیره اما خوب مهم نیست امروز کوجالی خونس... خوشحالم 

/ 0 نظر / 11 بازدید