دیروز بد جور هوای خونمون رو کرده بودم طوری مه تو شرکت موقع ظهر عملا قاطی کردم پشت مانیتورم قایم شده بودم و گریه می کردم که بچه ها نبینن  اما خوب دلم گرفته بود ظهرم که اومدم خون و ناهار می خوردم دلم گرفت  آخه تنهایی ...ظهرم باز شروع کردم به کار و تمیزکردن خونه ..خلاصه تا عصر کار کار عصر داداشم زنگ زد که مامان اینا اومدن خونه ما منم دلــم گرفت مثل بچه ها نشستم گریه کردم علی هم خیلی ناراحت شد گفت یعنی اینجا خیلی داره بد می گذره؟ گفتم اصلا موضوع این نیست من فقط دلم گرفته علی هم گفت خوب چرا نمی ری سر بزنی؟

خلاصه یه جورایی خودم و جمع و جور کردم که اونم دیگه ناراحت نشه راستی شب هم تلوزیون رو آوردن خونمون خوشگل تر شد 

/ 0 نظر / 2 بازدید