جالب

دیروز یه مستند می داد در مورد ازدواج های سالطنتی.. د رمورد عشق ویلیام به کیت و اینکه چطوری با هم اشنا شدن..راستش به کیت حسودیم شد نه به خاطر ازدواج سلطنتیش به اینکه زن موفقی هست...  

/ 0 نظر / 2 بازدید