:)

الان که دارم مینویسم داره برف آرومی میباره خیلی قشنگه..از خودم میژرسم برف این آرامشرو از کجا آورده.؟؟

الان تو اتاقم تنهام جای علی رو دارم حس میکنم چقدر بهش عادت کردم تصور یه لحظه تنهایی برام غیر قابل امکان شده..دیروز با هم رفتیم ایل گلی و با هم قدم زدیم حوص شیرینی خامه ای کرده بودم هر طورشده گیر اوردیم و رفتیم ایل گلی خوردیم تو سرما چسپید..خیلی چیزا برای تجربه با علی دارم تجربه های زندگی ..ازش راضیم و صداقت و صافی اون درست مثل یک بچه میمونه..دیروز برای چندمین بار فهمیدم من اولین عشق زندگی اون هستم و این درست همون چیزی بود که همیشه از خدا میخواستم ..چیزی از محبت برام کم نیذاره عی  ومن از این لحاظ تامینم..تو همسایگیمون یه پیر مرد وپیر زن هست بعضی وقتا میبینمشون که با هم قدم میزن دوست دارم من وعلی هم تا اخر عمر مثل روزای اول زندگیمون باشیم..فقط یه آرزوی دیگه برام مونده اونم خونه هست اما ته دلم یه چیزی میگه اونم به لطف خدا میشه

توکل به خدا...تصمیم داریم بعد اینکه بریم خونمون با هم درس بخونیم حس میکنم علی با تشویقام میتونه موفق باشه به هوش و استعداد اون ایمان دارم

دوست دارم خداجون.....

/ 0 نظر / 4 بازدید