:) خبر خوب

دیروز با علی رفتیم بیرون...این آقای شوهر خوب زبون منو فهمیده..تا یکم دپرس میشم منو میبره پیزا..میدونه من عاشق این جور چیزام زبان

از نگاههای محبت آمیزش میشد فهمید که دلش واسم تنگ شده بود گفت امروز زود از سر کار برگشتم که با هم بیریم بیرون...

چی میشد بعضی سوتفا همات هم پیش نمی یومد ...انصافا شوهرم و دوست دارم و اونم منو دوست داره خدا رو شکر مشکل خاصی با هم نداریم البته اگه بزرگترا بزارن...

اما من به کسی اجازه نمی دم تو زندگیم رخنه کنه.. و از علاقه من به علی کم کنه...زندگیمو دوست دارم داداشمم اون بار همینو گفت که مواظب زندگیم باشم....

"یه خبر خوب دارم ان شا.. اگه خدا بخواد داره پول آپارتمان هم جور میشه هر چند به قول علی تو فشار می افتیم اما مهم نیست هر دو کار میکنیم جور میکنیم لبخند

/ 0 نظر / 2 بازدید