بسم الله الرحمن الرحیم
1- قل اعوذ برب الناس
2-ملک الناس
3- اله الناس
4- من شر الوسواس الخناس
5- الذی یوسوس فی صدور الناس
6- من الجنه والناس

به نام خداوند بخشنده و مهربان
1- بگو پناه می برم به پروردگار مردم
2- مالک مردم
3- معبود و خدای مردم
4- از شر وسوسه گر پنهانکار
5- که در درون سینه انسانها وسوسه می کند
6- خواه از جن یا انس

/ 0 نظر / 2 بازدید