.......

حرفی برای نوشتن ندارم.....اما...

یک کلام وبس " خدایا من با توام تو هم با من باش "

یک دعا وبس " چیزی سر راهم قرار نده مگر اینکه متعلق به من باشد "

یک قول " مواظب روحم میشم "

یک تصمیم " پا هام رو از آهن میکنم تا محکم به ایستم-"

 

/ 0 نظر / 2 بازدید