خبر خاصی نیست...

چند روزه که نمی یام اینجا..آخه این اخلاق م ن دارم ؟ وقتی از یه چیزی ناراحت میشم میام اینجا دق دلیمو در میارم اما وقتی مثل الان همه چی آروم باشه دیگه خبری از من نیست چه دختر بدیم من ؟ابرو/ 0 نظر / 4 بازدید